GENEL BİLGİLER

Misyon

Üniversitemizde eğitim ve öğretimin aksamadan yürütülmesi hedef alarak, gereken hizmet ve faaliyetlerinin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını için faaliyet gösteren birim İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’dır.

 

Hedefler

Daire Başkanlığımızın ana prensibi olan üniversitemiz ödeneklerinin gelen talepler doğrultusunda en doğru şekilde değerlendirilebilmesi için doğru zamanda doğru işlerin en verimli şekilde gerçeklestirilmesi hedef alınmıştır.