İÇ KONTROL

İçkontrol

A – İÇ KONTROL HAKKINDA 

B – İÇ KONTROL STANDARTLARI

        1 – Kontrol Ortamı Standartları

STANDART 1. Etik Değerler ve Dürüstlük

STANDART 2. Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler 

STANDART 3. Personel Yeterliliği ve Perfonmansı

STANDART 4. Yetki Devri

2 – Risk Değerlendirme Standartları

STANDART 5. Planlama ve Programlama

STANDART 6. Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

3 – Kontrol Faaliyetleri Standartları

STANDART 7. Kontrol Stratejileri ve Yöntemi

STANDART 8. Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi

     Başkanlık

   Tahakkuk Servisi

  Satın Alma Servisi

  Destek Hizmetleri

  Ayniyat Servisi

STANDART 9. Görevler Ayrılığı

STANDART 10. Hiyerarşik Kontroller

STANDART 11. Faaliyetlerin Sürekliliği

STANDART 12. Bilgi Sistemleri Kontrolleri

4. Bilgi ve İletişim Standartları

STANDART 13. Bilgi ve İletişim

STANDART 16. Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

5. İzleme standartları

STANDART 17. İç Kontrolün Değerlendirmesi

STANDART 18. İç Denetim