MEVZUAT VE YÖNETMELİKLER

Mevzuat Ve Yönetmelikler

>> Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

>> Devlet Memurları Kanunu

>> Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

>> 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

>> 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

>> Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

>> Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

>> Vergi Usul Kanunu

>> Yükseköğretim Personel Kanunu

>> Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kaununu

>> Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu

>> 1475 Sayılı İş Kanunu

>> 4857 Sayılı İş Kanunu

>> Hafta Tatili Hakkında Kanun

>> Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun

>> Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu

>> Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu(2809) 

>>Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik

>> Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik

>> Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik

>> Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

>> Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Konut Tahsis Yönergesi

>> Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İmza Yetkileri, Yetki Devir ve Yazışma Usulleri Yönergesi

>> Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik