BURAK KÜÇÜK

BURAK KÜÇÜK

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

Birimi

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Görev Devri

FİRDEVS HACIBEKTAŞOĞLU

Görev ve Sorumlulukları

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre satın alınması gereken malzemelerle ilgili piyasa fiyat araştırması yaparak, yazışmaları hazırlamak, komisyon başkanına bilgi vermek,

Alınan malzemelerin Taşınır Kayıt Kontrol Birimine teslimatının yapılmasını sağlamak,

Birim ile ilgili her türlü evrakı standart dosya düzenine göre dosyalamak ve arşive kaldırmak,

Birimde yürütülen faaliyetlere ilişkin kurum içi ve kurum dışı yazışmaları hazırlamak ve Daire Başkanının onayına sunmak

Birimlerin ihtiyaçları (Mal, Hizmet, Bakım-Onarım) ile ilgili yazışmaları yapmak, birim ihtiyaç tabloları hazırlamak ve gelen taleplerin takibini yapmak,

Daire Başkanının talimatı doğrultusunda birim ile ilgili çeşitli evrak, rapor ve doküman hazırlamak,

DMO (Devlet Malzeme Ofisi)’dan temin edilecek malzemelerin alımları alım sürecini takip etmek,

DMO (Devlet Malzeme Ofisi)’dan temin edilecek malzemelerin alımları ile ilgili birim taleplerini toplamak, evraklarını hazırlamak, avansını açmak ve ödemelerini yapmak,

Doğrudan temin ve pazarlık ihalesi alımları kapsamında %10 limiti takibi yapmak ve kontrol etmek,

Doğrudan temin ve pazarlık ihalesi alımları kapsamında %10 limiti takibi yapmak, kontrol etmek ve raporlamak,

DOKAP (Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişme Projesi ) yatırım projeleri kapsamında yapılan alımları sürecini takip etmek,

DOKAP (Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişme Projesi ) yatırım projeleri kapsamında yapılan alımları takip etmek ve raporlamak,

Geçici ve Kesin teminatları iade etmek ve yazışmaları yapmak,

Kamu İhale Kanunu uyarınca tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, hizmet alımları ile ilgili iş ve işlemleri gerçekleştirmek,

Kamu İhale Kanununun 22. Maddesinin a,b,c ve d bentleri kapsamında doğrudan alımları parasal limitlere göre planlayarak harcama yetkilisinin onayına sunmak,

Kamu İhale Kanununun 22. Maddesinin a,b,c ve d bentleri kapsamında doğrudan alımları yapmak,

Merkez ve ilçelerimizde bulunan birimlerin kalorifer yakıtı, LNG ve jeneratör yakıtı ihtiyaçlarının sevkiyat organizasyonunu yapmak,

Merkez ve ilçelerimizde bulunan birimlerin Kalorifer Yakıtı, LNG ve Jeneratör yakıtı ihtiyaçlarının takibini yapmak,

Mevcut araç-gereç, cihaz, makine ve teçhizatın bakım ve onarımlarının yaptırılması ile ilgili iş ve işlemleri gerçekleştirmek,

MYS (Merkezi Yönetim Harcama Sistemi) üzerinden harcama talimatını oluşturulup ödeme emirlerini hazırlamak, ilgili firmalara ödemelerini yapmak ve takip etmek,

MYS (Merkezi Yönetim Harcama Sistemi) üzerinden oluşturulan harcama talimatını ve ödeme emirlerini kontrol edip imzalamak,

Onarım giderleri ile gayrimenkul mal bakım ve onarım giderleri tertiplerinden gerekli her türlü mal ve hizmetin satın alınması ile ilgili iş ve işlemleri gerçekleştirmek,

Onay belgesi, yaklaşık maliyet cetveli ve ek belgeleri düzenlemek,

Satın alma ile ilgili tutanakları ve komisyon kararlarını hazırlamak,

Stratejik Yönetim Bilgi Sistemine “Harcama Bilgi Girişi” yapmak, Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisine onaylatmak,

Yürütülen faaliyetlere ilişkin Daire Başkanına düzenli olarak bilgi vermek, yürüttüğü faaliyetlere ilişkin talep ve sorunlarını Daire Başkanına iletmek,