FİRDEVS HACIBEKTAŞOĞLU

FİRDEVS HACIBEKTAŞOĞLU

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

Birimi

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Görev Devri

BURAK KÜÇÜK

Görev ve Sorumlulukları

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre satın alınması gereken malzemelerle ilgili piyasa fiyat araştırması yaparak, yazışmaları hazırlamak, komisyon başkanına bilgi vermek,

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu çerçevesinde yükleniciler ile sözleşme düzenlemek,

Akaryakıt, Kalorifer yakıtı, LNG ve Elektrik alımları ile ilgili hakedişleri düzenlemek,

Alınan malzemelerin Taşınır Kayıt Kontrol Birimine teslimatının yapılmasını sağlamak,

Birim ile ilgili her türlü evrakı standart dosya düzenine göre dosyalamak ve arşive kaldırmak,

Birimde yürütülen faaliyetlere ilişkin kurum içi ve kurum dışı yazışmaları hazırlamak ve Daire Başkanının onayına sunmak

Birimlerin ihtiyaçları (Mal, Hizmet, Bakım-Onarım) ile ilgili yazışmaları yapmak, birim ihtiyaç tabloları hazırlamak ve gelen taleplerin takibini yapmak,

Daire Başkanının talimatı doğrultusunda birim ile ilgili çeşitli evrak, rapor ve doküman hazırlamak,

Daire Başkanlığımıza yapılan itirazların yasal süreçlerini takip etmek,

DMO (Devlet Malzeme Ofisi)’dan temin edilecek malzemelerin alımları alım sürecini takip etmek,

DMO (Devlet Malzeme Ofisi)’dan temin edilecek malzemelerin alımları ile ilgili birim taleplerini toplamak, evraklarını hazırlamak, avansını açmak ve ödemelerini yapmak,

Doğrudan temin ve pazarlık ihalesi alımları kapsamında %10 limiti takibi yapmak ve kontrol etmek,

Doğrudan temin ve pazarlık ihalesi alımları kapsamında %10 limiti takibi yapmak, kontrol etmek ve raporlamak,

DOKAP (Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişme Projesi ) yatırım projeleri kapsamında yapılan alımları takip etmek ve raporlamak,

Kamu İhale Kanununun 22. Maddesinin a,b,c ve d bentleri kapsamında doğrudan alımları parasal limitlere göre planlayarak harcama yetkilisinin onayına sunmak,

Kamu İhale Kanununun 22. Maddesinin a,b,c ve d bentleri kapsamında doğrudan alımları yapmak,

Laboratuvar cihazı, akaryakıt, kalorifer yakıtı, LNG, elektrik, mobilya ve her türlü mal ve hizmet alımlarının; açık ihale, belli istekliler arasında veya pazarlık usulü ile ihalelerini yapmak,

MYS (Merkezi Yönetim Harcama Sistemi) üzerinden harcama talimatını oluşturulup ödeme emirlerini hazırlamak, ilgili firmalara ödemelerini yapmak ve takip etmek,

Onay belgesi, yaklaşık maliyet cetveli ve ek belgeleri düzenlemek,

Satın alma ile ilgili tutanakları ve komisyon kararlarını hazırlamak,