GAMZE GÜLŞEN TORPİL

GAMZE GÜLŞEN TORPİL

ŞEF

Birimi

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Görev Devri

SONGÜL ERKILIÇ

Görev ve Sorumlulukları

Birimimize gelen giden resmi yazıların muhafazasını, zimmetle teslimi ve postalama işlemlerini yapmak.

Daire Başkanlığımıza ait memur tahakkuk işlemlerinin (SGK, maaş ve yolluk, sosyal haklar vb. ödemeleri) takibi ve kontrolü.

Daire Başkanlığımızın yazı işlerini yürütmek

Daire Başkanlığına gelen evrakın ilgili birimlere havale edilmesini sağlamak ve yapılan yazışmaları imzalamak.

Gelen Evrak İşlemlerini yapmak.

Giden Evrak İşlemlerini Yapmak

Giyim yardımlarını takip etmek.

Memurların BES kesinti işlemlerini yapmak.

Memurların icra takibini yapmak.

Memurların rapor ve yıllık izin takibi yapmak.