HÜSEYİN CİVELEK

HÜSEYİN CİVELEK

ŞUBE MÜDÜRÜ

Birimi

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Görev Devri

BEDİRHAN KARAKOL

Görev ve Sorumlulukları

Bağlantı ve güvence bedellerinin ödeme işlemlerini kontrol ve takibi.

Birim web sayfası işlemlerinin koordinatörlüğü.

Daire Başkanlığımıza ait memur tahakkuk işlemlerinin (SGK, maaş ve yolluk, sosyal haklar vb. ödemeleri) takibi ve kontrolü.

Daire Başkanlığımıza bağlı güvenlik personellerinin sevk ve idaresi, takibi.

Daire Başkanlığımıza bağlı temizlik personellerinin sevk ve idaresi, takibi.

Elektrik, doğalgaz, su ve telefon faturaları ödemeleri kontrolü ve takibi

Harcama yetkilisi mutemedinin yaptığı işlemlerin kontrolü ve takibi.

İşçi tahakkuk işlerinin kontrol ve takibi.

Kat mülkiyetine tabi lojmanların ortak katılım giderlerinin takip ve kontrolü.

Sıfır Atık Projesi işlemlerinin takibi.

Taşınır Birimi Kontrol Yetkilisi olarak Üniversitemiz ve bağlı birimlerine satın alınan malzemelerin depo giriş-çıkışı, sayımı, stoklardaki malzemelerin kontrolü.

TÜHİS ile ilgili işlemlerin kontrolü ve takibi.

TYP kapsamında çalışan işçilerin( SGK, işe giriş çıkış, rapor, izin, puantaj, maaş vb. işlemlerin ) kontrolü ve takibi

Üniversitemiz hurda deposunun kontrol ve takibini yapmak.

Üniversitemize ait lojmanlara başvuruların alınması, tahsisi, lojman tahakkukları ve lojman iadesi işlerini takip ve kontrolü

Üniversitemizin 2886 sayılı ihale kanuna göre kiraya verilen yerlerin (banka, atm, işyerlerinin) ihale işlemlerinin kontrolü ve takibi.

Üniversitemizin 2886 Sayılı İhale Kanununa göre Hurda İhale işlemlerinin takip ve kontrolü.

Vizesiz geçici işçilerin (SGK, işe giriş çıkış, rapor, izin, puantaj, maaş vb. işlemlerin) kontrolü ve takibi.

Yazı İşleri Biriminin kontrolü ve sevk işlemlerinin takibi

Yeni kurulan birimlerin berat ve mühür işlemlerinin kontrolü ve takibi.

Yetkili işçi sendikası ile ilgili işlemlerin takibi ve kontrolü.