MUSTAFA SÜLEYMAN

MUSTAFA SÜLEYMAN

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

Birimi

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Görev Devri

ESMA İLKBAHAR

Görev ve Sorumlulukları

İşçi BES kesinti işlemlerini yapmak.

İşçi maaş işlemleri ve özlük hakları takibi.

İşçi SGK kesintilerinin ödenmesi için Strateji geliştirme Daire Başkanlığına yazı yazmak

İşçi SGK ve vergi kesintilerini yaparak aylık bildirimleri yapmak

İşçilerin emeklilik işlemlerini takip etmek, tazminat ve sürekli görev yolluğu, emeklilik rücu işlemlerini yapmak.

İşçilerin icra işlemlerini yapmak

İşçilerin puantaj işlemlerini takip etmek.

İşe başlayan ve işten ayrılanların giriş-çıkış işlemlerini yapmak

MYS sistemi üzerinden ödeme emri oluşturarak işçi maaşlarının ödenmesi için harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi onayına sunmak

Türk Ağır Sanayii Ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile ilgili yazışmaları yapmak.

Web sayfasında gerekli güncellemeleri ve düzenlemeleri yapmak.

Yetkili işçi sendikası ile ilgili yazışmaları takip etmek.